top of page

NARKŪNŲ PILIAKALNIO KOMPLEKSO PAVELDO INTERPRETACIJOS PLANAS

Paveldo interpretacijos planas buvo paruoštas siekiant atnaujinti piliakalnių komplekso viešųjų erdvių sutvarkymo paveldo tvarkybos darbų projektą, kuris 2016 m. buvo pilnai parengtas, bet niekada įgyvendintas. 2022 m. VšĮ Utenos turizmo informacijos centras kartu su Utenos rajono savivaldybės administracija nusprendė, kad projektą reikia atnaujinti, ypatingą dėmesį skiriant šio piliakalnio komplekso lankytojų reikmėms, jo turistinio patrauklumo didinimui ir efektyvių paveldo interpretacijos priemonių įdiegimui šioje lankomoje vietovėje.

Peržiūrėjus esamus projekto sprendinius, paveldo interpretacijos plane buvo pateiktos gairės bei pasiūlymai, kaip geriausiai ir efektyviausiai pristatyti šį kultūros paveldo objektą jo lankytojams, kaip sukurti patogią, įdomią ir prasmingą jų apsilankymo objekte patirtį. Plane pateikti pasiūlymai kaip galima atnaujinti 2016 m. parengtą tvarkybos darbų projektą, patobulinti jo sprendinius, ir pasiūlytos įvairios paveldo interpretacijos priemonės ir infrastruktūros elementai šiai konkrečiai vietovei. Pasiūlymai, kaip perduoti paveldo vietovės reikšmę įvairioms lankytojų grupėms ir taikant skirtingus metodus, buvo teikiami atsižvelgiant į planavimo metu atliktus tyrimus ir analizę.

Atlikti darbai: paveldo interpretacijos plano sukūrimas (atlikta esamos būklės bei 2016 m. paruošto tvarkymo plano analizė, pasiūlyti jo pakeitimai, organizuota lankytojų apklausa bei jos analizė, parengti turizmo infrastruktūros bei kitų paveldo interpretacijos priemonių išdėstymo, dizaino bei turinio pasiūlymai).

Užsakovas: VšĮ "Utenos turizmo informacijos centras", 2022 m.

LOGO paveldas kalba.png
bottom of page