top of page

PAVELDO INTERPRETACIJOS PLANAS BIRŠTONO MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS ATNAUJINIMUI

Šis paveldo interpretacijos planas buvo parengtas Birštono muziejaus užsakymu, prieš pradedant įgyvendinti muziejaus ekspozicijos atnaujinimo projektą.

Šio plano tikslas buvo:

Parengti Birštono muziejaus ekspozicijos atnaujinimo gaires, kuriomis vadovaujantis būtų sukurta įdomi, šiuolaikiška ir lankytojus į muziejų pritraukianti Birštono muziejaus ekspozicija, pristatanti kurortinio miesto istoriją ir eksponuojanti svarbiausius muziejaus fonduose saugomus eksponatus. 

Planavimo metu buvo atlikta esamos situacijos analizė, muziejaus fondų peržiūra ir muziejaus lankytojų apklausa, išanalizuotos skirtingos muziejaus lankytojų grupės, jų poreikiai, pasiūlyta nauja ekspozicijos tema ir potėmės, pasiūlytas naujas espozicijos erdvių zonavimas, taip pat - siūloma ekspozicijos erdvių koncepcija, galimos ekspozicijos priemonės, įranga, turinio kūrimo gairės.

Užsakovas: Birštono muziejus, 2018 m.

LOGO paveldas kalba.png
bottom of page