REKREACINĖS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS

Įvairių naujų rekreacinių objektų projektiniai pasiūlymai buvo parengti atsižvelgiant į tose teritorijose jau stovinčius rekreacinius pastatus, kitą turizmo įrangą, prisitaikant prie jau esamo jų dizaino. Sukurti projektiniai pasiūlymai per 30 vnt. skirtingų rekreacinių įrenginių ir nedidelių pastatų.

2018 m.

1/24
LOGO paveldas kalba.png